La protection des données

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/1/f/8/lecolebuissonniere.se/httpd.www/wp-content/plugins/wp-spamshield/wp-spamshield.php on line 1858

Information om GDPR till dig som medlem och vårdnadshavare till barn som går på föreningen L’École Buissonnière
Vi vill nedan informera dig om de system vi använder för att registrera dina personuppgifter, syftet med behandlingen och dina rättigheter genom den nya dataskyddsförordningen.

Föreningens namn och kontaktuppgifter
L’École Buissonnière – Org nr 802461-3864
www.lecolebuissonniere.se
lecolebuissonniere.soder@gmail.com

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden
Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.
Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Kategorier av personuppgifter som behandlas
I inskrivningsform/medlemsregistrets behandlas uppgifter om namn, telefonnummer, email, adress, bilder, samt samtliga uppgifter av administrativ karaktär som krävs för att uppfylla svensk lag (t.ex. medborgarskåp och födelsedatum).
På förningens webbsida www.lecolebuissonniere.se behandlas uppgifter om bilder och videoklipp.

Webbsidan
Vi använder oss av webbsidan www.lecolebuissonniere.se för kommunikation externt om vår förening, med också för kommunikation till våra medlemmar (kalendar); detta innebär publicering av nyheter om förenings aktiviteter. I webbsidan behandlas personuppgifter i form av bilder och videoklipp. Ändamålet med behandlingen är administrativt, pedagogiskt, och extern kommunikation/ marknadsföring.
Publicering av bilder och videos görs efter vårdnadshavarens medgivande till att bilder publiceras på webbsidan. Vårdnadshavaren förbinder sig också att inte sprida nedladdade bilder på sociala medier.

Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, medlemssekreterare, kassör och bokförare. Uppgifterna är även tillgängliga för anställda vid L’École Buissonnière. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte utöver till förbundet utanför organisationen.

Lagringsperioden
Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter. Förutom bilder och videoklipp på webbsidan www.lecolebuissonniere.se

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter
Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.